8. října 2012

Zkušební přístupy do nových databází

Do 31. října 2012 je možné na internetových počítačích v Severočeské vědecké knihovně využít jedinečnou příležitost a vyzkoušet si plný online přístup do databází Library PRESSDISPLAY a MasterFILE Premier.

Databáze Library PRESSDISPLAY nabízí přístup do plných textů více než 2 100 novinových titulů z 95 zemí světa v 54 jazycích v den jejich vydání. Deníky jsou dostupné v originální grafické podobě.

Multidisciplinární databáze MasterFILE Premier je dostupná na platformě EBSCOhost.
Poskytuje plné texty pro:
- téměř 1 700 referenčních publikací zpětně až do roku 1975
- 86 017 biografií
- 107 000 primárních zdrojů (deklarace, manifesty, ústavy atd.)
- knihovnu „Image Collection“ obsahující na 592 000 fotografií, map a vlajek.
Databáze pokrývá téměř všechny obory všeobecného zájmu, včetně obchodu, zdraví, vzdělávání, populární vědy, multikulturních otázek a dalších; je denně aktualizována.

do 30. listopadu 2012 lze v knihovně využít také zkušební přístup do databáze A-to-Z. Jedná se o kolekci informací o 175 zemích světa a 202 nejvýznamnějších městech, jejich základních geopolitických, kulturních, obchodních, turistických či cestovatelských aspektech, to vše doplněné souborem map států a plánů měst (včetně historických, vojenských či speciálních). V kolekci AtoZ je zahrnuto 5 oddílů: MapLibrary, World, WorldCulture, WorldTravel a WorldBusiness.

Neváhejte a přijďte si uvedené databáze vyzkoušet!

Více o elektronických informačních zdrojích v knihovně je k dispozici na adrese http://www.svkul.cz/katalogy/databaze/.

Text Věra Slavíčková

Žádné komentáře: