3. září 2012

Rozhovor s ředitelem ústecké knihovny

Pane řediteli, v letošním roce jste oslavil významné životní jubileum. Prostřednictvím tohoto blogu se připojujeme k dlouhému zástupu gratulantů a přejeme vám do budoucnosti všechno nejlepší. Zároveň vám děkujeme za všechnu péči a starostlivost, kterou ústecké knihovně věnujete.

Co pro vás ústecká knihovna znamená?

Krátce řečeno naplnění snu. Už od mládí jsem toužil pracovat v instituci, jejímž úkolem je shromažďovat knihy a jiné druhy dokumentů, zpracovávat údaje o nich a zpřístupňovat je veřejnosti.

Možná bychom mohli vzpomenout na začátky, které určitě nebyly jednoduché. Knihovna potřebovala nové prostory a porevoluční doba byla plná překotných změn.

Ústecká knihovna od svého začátku trpěla nedostatkem skladovacích prostor i prostor pro čtenáře. Ziskem porevoluční doby bylo převedení tehdejšího Domu družby (budova v ul. W. Churchilla) do majetku knihovny. Našla se i ochota hledat peníze na dokončení přístavby knihovny v ul. V. Hradební. Ono slovo dokončení je trochu nepřesné, protože v roce 1990 byly k dispozici stavební plány z osmdesátých let a zpustlá zahrada s poničeným skleníkem, která byla zamýšlena jako pozemek pro stavbu, a nic víc. Výhodou bylo, že nás v té době začalo zřizovat Ministerstvo kultury ČR a to mělo zájem dát finance na stavbu. Uznání si ovšem zaslouží i kulturní komise magistrátu, která dala podnět radě města, aby stavbu urychlila a přidala investiční prostředky z města, což se pak i stalo.

Co považujete za svůj největší úspěch ve funkci ředitele ústecké krajské knihovny? Dá se vůbec jeden konkrétní krok vyzdvihnout? A naopak, co vás zklamalo? Např. o co jste usiloval a nepodařilo se vám i přes velkou snahu prosadit?

Ne, jeden konkrétní krok se nedá vyzvednout. Možná kdybychom postavili jednu velkou knihovní budovu, jako tomu bylo v Liberci, tak to bych vždy při podobných rozhovorech zmiňoval. V případě ústecké knihovny bych spíše hovořil o řadě dílčích kroků vedoucích k přeměně klasické knihovny v moderní kulturní a informační centrum. Těm, kterým toto tvrzení bude připadat jako fráze, jen připomenu, že přerod ještě nebyl zcela dokončen a že je to jediné řešení, aby ústecká knihovna v budoucnu nezanikla. Za neúspěch musím označit fakt, že se knihovna stále potýká se skladovacími prostorami  ty, které má, nejsou dostatečně kvalitní  a že se tento nedostatek dosud nepodařilo vyřešit.

Ústecká knihovna plní roli jak krajské vědecké, tak městské knihovny. Jaký je mezi tím rozdíl? A jak vnímáte pozici knihovny v konkurenci univerzitní a muzejní knihovny?

Když mám hovořit o rozdílech mezi rolí krajské vědecké a městské knihovny, vždy si vzpomenu na kritiku ředitele ústeckého archivu z r. 1991, kdy mluvil o tom, jak se tehdy v „Maximce“ (budova ve V. Hradební) motají čtenáři detektivek mezi zájemci o studium vědecké literatury a jak je to špatné. Jsem rád, že teď zjednodušeně řečeno máme dvě budovy, jednu plnící roli spíše vědecké knihovny, druhou roli městské knihovny. Městská knihovna by se snad konkurence obávat neměla, ale vědecká knihovna si musí uvědomit, že nemůže nabídnout cennou starší regionální literaturu, kterou má muzeum, protože fondy buduje přes sto let, zatímco my teprve od r. 1945. V případě univerzitní knihovny musíme být rádi, že existuje a kupuje drahé zahraniční databáze, které my tím pádem kupovat nemusíme. Hlavně musíme spolupracovat s oběma knihovnami, znát potřeby našich uživatelů a nasměrovat je podle potřeby i do muzejní a univerzitní knihovny. A totéž by měla dělat muzejní a univerzitní knihovna.

Možná bychom měli při povídání o ústeckém knihovnictví zmínit jedno významné výročí, které si v letošním roce připomínáme…

Ano, na slavnostní otevření nové budovy ústecké knihovny je třeba upozornit. Došlo k tomu před sto lety (6. října 1912) a ústecká veřejnost tehdy dostala moderní budovu, kde kromě půjčovny a řady studoven a čítáren byly velké výstavní sály a přednáškový sál zpočátku pro 500 osob, po přestavbě dokonce pro 600 osob. K tomuto výročí právě probíhá výstava a předpokládám, že návštěvníci stejně jako my budou litovat, že budova byla poničena při amerických náletech na Ústí v r. 1945 a že pak už nebyla opravena, ale její ruiny odklizeny.

Působíte kromě jiného jako člen Ústřední knihovnické rady, kde se zabýváte koncepčními otázkami českého knihovnictví. V současnosti stojíme na prahu digitálního věku, kdy se stále více prosazují elektronická média a nad tištěnou knihou se vznášejí otazníky. V tomto ohledu se hodně mluví o budoucnosti knihoven. Jak na ni pohlížíte? Čekají nás světlé zítřky, nebo máme být v tomto ohledu pesimističtí?

Koncepce rozvoje českého knihovnictví do r. 2014 pracuje s vizí, které by se mělo dosáhnout do r. 2020. Vize je formulována větami: „Klient říká: V krásné, přívětivé a pohodlné knihovně, rychle obsloužen příjemným, kvalifikovaným, očividně motivovaným personálem nebo z pohodlí domova, bez ohledu na národnost či handicap, v kteroukoliv denní či noční dobu získávám bezplatně v nečekaně dobré kvalitě požadovanou službu.“ Pokud se nám ta vize podaří uskutečnit, nebyl bych nijak pesimistický.

Známý je váš vztah k vlajkám, ještě však chvilku posečkejme a zůstaňme u knihovnictví. Které konkrétní oblasti byste se věnoval, kdyby vás neomezovaly ředitelské povinnosti? A proč?

Skutečně zajímavá otázka. Baví mne nalézat dosud neznámé nebo méně známé informace a k tomu pomáhají různé databáze. Asi bych tedy pracoval na nějakém místě, kde bych našim uživatelům pomáhal orientovat se v databázích.

Teď už k vaší velké zálibě – k vlajkám. Co to znamená být vexilologem? Určitě jsou to dlouhé hodiny studia a bádání a dobrá grafická paměť, protože vlajky se někdy liší jen v detailech. Daří se vám navštěvovat místa a země, jejichž vlajky zkoumáte?

Posledních patnáct let jsem se specializoval na studium a bádání v materiálech, které se týkají vlajek a praporů užívaných na území Čech a Moravy. Takže dovolenou v cizině nevolím podle vexilologické atraktivity, ale podle toho, zda si chci odpočinout u moře nebo vidět nějaké zajímavé památky. V případě dovolené v tuzemsku, přiznávám, se však snažím navštívit i místní archivy a zjistit, co tam mají zajímavého o vlajkách a praporech.

Prý chystáte publikaci o české vlajce…

No, rád bych sepsal vše zajímavé o ní, ale mám pocit, že jsem ještě vše neobjevil, takže konkrétní údaj, kdy a kde vyjde, nejsem zatím schopen říci.

Všichni vás známe jako činorodého člověka, který je neustále ve vysokém pracovním nasazení. Na závěr tak otázka, která se týká odpočinku. Daří se vám relaxovat? A jak?

Sobě se snažím namluvit, že pokud člověk dělá práci, která ho baví, a to je jak knihovnictví, tak vexilologie, relaxuje prací. Snad to i mé tělo tak chápe.

Děkujeme za rozhovor a přejeme jen to dobré.

Více o osobnosti ředitele ústecké knihovny např. ve Slovníku českých knihovníků na http://sck.sdruk.cz/record?id=493 nebo ve zvláštním čísle Výběru kulturních výročí 2012 ústecké knihovny na http://www.svkul.cz/knihovna/vkv/?vkv=29.

Rozhovor Jana Chadimová, foto SVKUL

Žádné komentáře: