1. října 2012

Jak na e-čtečky

Ve středu 3. října 2012 od 14.00, 15.00 a 16.00 hod. se zájemci v rámci Týdne knihoven dozví v 15 minutách základní informace o čtečce e-knih, a to v Hudebním oddělení v ulici W. Churchilla 3.

Jan Jirkovský prezentuje e-čtečky
v Hudebním oddělení knihovny
Elektronické čtečky jsou speciální přenosná zařízení, jejichž obrazovka napodobuje papír. Na rozdíl od mobilů či LCD obrazovek počítačů není displej čtečky podsvícen, takže čtení není pro oči tak unavující. Přístroje jsou velmi lehké, tenké a s velkou kapacitou, takže čtenář může mít s sebou neustále spoustu knih. Při čtení není potřeba být připojen ke zdroji elektrického proudu, nabitá baterie v přístroji má výdrž několika tisíc otočení stránky.

Ústecká knihovna vlastní 4 čtečky pro českou verzi knih a 1 jinojazyčnou (ta umí anglicky, německy a francouzsky).

Registrovaní čtenáři (od 18 let výše) si mohou elektronickou čtečku vypůjčit domů na dobu 14 dní. Protože pořizovací hodnota přístroje byla poměrně vysoká, vyžaduje knihovna složení jistiny (kauce) ve výši 1 000 Kč. Ta je samozřejmě vydána zpět, jestliže je čtečka v dohodnuté lhůtě a v pořádku vrácena.

Na vložené paměťové kartě jsou již v knihovně staženy knihy v českém jazyce, vesměs klasická díla krásné literatury se statusem volného díla. (Volné dílo je takové autorské dílo, jehož majetková autorská práva nejsou chráněna. Nejčastějším případem volného díla je autorské dílo, u kterého již doba ochrany vypršela  např. uplynulo více než 70 let od smrti posledního autora.) Na našich čtečkách jsou nahrána díla např. K. H. Borovského, K. Čapka, F. L. Čelakovského, V. Dyka, K. J. Erbena, bratři Grimmů, J. Haška, A. Jiráska a E. Krásnohorské. Dále na nich najdete Bibli, Dalimilovu kroniku i Homérova díla či díla Moliérova nebo Platonova. Čtenář si tak  spolu se čtečkou odnese domů zhruba 600 titulů najednou.

Od března 2011, kdy ústecká knihovna zakoupila první 3 čtečky s ovládáním v češtině a jednu pro jinojazyčná díla, si je vypůjčili čtenáři 64x, z toho 14x jinojazyčnou.

Text Iva Opravilová, foto SVKUL

Žádné komentáře: