17. prosince 2012

Vítaná pomoc


Snad každému se stalo, že přišel do knihovny, zíral na regály plné knih a cítil se ztracený. Obvykle k tomu dochází především ve vědeckých knihovnách, kde jsou dokumenty řazeny podle tzv. Mezinárodního desetinného třídění, které každému oboru přiřazuje nějaké číslo. I když víte, co hledáte, do jaké oblasti by to asi tak mohlo spadat, a dostali jste nějaké stručné informace při registraci, naprosto netušíte, kudy se vydat. Že knihovnice říkala něco o nějakém katalogu a nápovědě, se vám úplně vykouřilo z hlavy a vy stojíte, nešťastní, a nevíte si rady.

Naše dobrovolnice paní Krejčová
V takové chvíli se moc dobře hodí někdo, kdo vám dokáže poradit. Ukáže vám, jak to v knihovně chodí, jak používat elektronický katalog k vyhledání toho, co chcete, a jak to pak také v knihovně najít.

Tuhle informační práci běžně dělají knihovníci a knihovnice u výpůjčního pultu, ale pokud je zrovna v knihovně nával a netrpěliví čtenáři si ve frontě nervózně podupávají a významně odkašlávají, není pro to dost prostoru.

Proto jsme uvítali, když s naší knihovnou začali spolupracovat dobrovolníci. Ve vědecké půjčovně působí pár dobrovolnic na pozici, které říkáme informátor. Tyto naše dobrovolné informátorky pomáhají a usnadňují práci nejen vám hledajícím, ale i nám knihovnicím a knihovníkům u výpůjčního pultu. Dovedou vám totiž vysvětlit to, co potřebujete, jsou trpělivé a neznervózňuje je žádná fronta čekatelů. Jsme jim za jejich práci moc a moc vděční a jsme rádi, že je v půjčovně máme.

A jak poznáte, že je právě taková dobrovolná informátorka přítomná? Stačí si všimnout u výpůjčního pultu barevné cedule s nápisem, který začíná větou „Nemůžete najít knihu?“, a pak stačí jen vyhledat v prostoru půjčovny paní či slečnu s visačkou „dobrovolnice“.

Text Zuzana Čermáková, foto SVKUL

Žádné komentáře: