21. května 2013

Budujeme...Věta: „nedostatečné prostory pro ukládání fondů“ se stala již známým hitem, nicméně jejich řešením jsou pouze dvě schémata: první z nich je vybudovat (či spíše budovat) nové a nové skladové prostory, druhé pak razantně vyřazovat staré dokumenty, aby se jejich místa ve skladech stala místem uskladnění dokumentů nových.  Případná kombinace obou možností je též nasnadě… O tom, že téma a problém skladů a ukládání kilometrů svazků (za účelem jejich zachování pro další generace) je problém letitý, svědčí též letité diskuse odborníků, ovšem v posledních letech přece jen posunuta v realitě výstavby nových knihoven, postupu technologií (např. kompaktní posuvné regály) či nástupu digitalizace.
V posledních měsících se pracovníci SVKUL snažili potíže se skladovými prostory vyřešit (sice ne na věčné časy), ale alespoň částečně, využitím pronajaté budovy bývalého učiliště spojů v ulici Na schodech. Úklid skladu, shánění regálů (ty se podařilo získat díky spolupráci s ředitelem vědecké knihovny UJEP dr. I. Brožkem), jejich demontáž, transport a opětná montáž v novém skladu zabralo docela dost nejen času, ale i práce a úsilí. V těchto dnech se ovšem vše chýlí k úspěšnému cíli – postupnému využití nových skladových prostor, kde najdou své místo méně využívané dokumenty, které ale budou připraveny pro své čtenáře a uživatele o něco efektivněji a hlavně blíže, než dosud (musely se dovážet z detašovaných skladů v Chabařovicích a ve Vaňově).  

Přípravu skladu asi nejlépe dokumentují přiložené fotografie:

Demontáž regálů ve staré knihovně UJEP
Pracovalo se i venku
Práce až nad hlavu, ale podařilo se!
Rozmontované regály čekají na odvoz
Opět smontované regály čekají na "své" knihy

                                                                                                                             Text: Miroslav Bünter

Žádné komentáře: