3. října 2013

Výběr kulturních výročí a Kalendária v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem

Bibliografické oddělení Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem zpracovává dvakrát ročně Výběr kulturních výročí a jednou ročně Kalendárium kulturních výročí, zvláštní číslo tohoto periodika. Periodikum je určeno především uživatelům SVK a dalších knihoven Ústeckého kraje, ale využívají ho i další instituce (na svém webu na něj odkazuje např. Krajská vědecká knihovna v Liberci). Do roku 2008 se Výběry kulturních výročí vydávaly v tištěné podobě. Od roku 2009 se publikují pouze elektronicky a jsou dostupné na webu knihovny na adrese http://www.svkul.cz/knihovna/vkv/ (v lednu 2013 byla na web doplněna zdigitalizovaná čísla VKV 1995/1 až 2008/2). Publikace se tak staly přístupné daleko většímu počtu uživatelů a jsou využívány jako zdroj informací pro nejrůznější účely.

Historie Výběru kulturních výročí sahá do roku 1972, kdy vyšlo první číslo, označené jako VKV 1972/1. Ve svých začátcích se VKV zpracovával čtvrtletně, rozsah prvních čísel byl ale mnohem menší než v současnosti. Medailon byl sepsán na jednu, výjimečně dvě strany, bibliografie byla čistě výběrová a obsahovala jen několik záznamů. Tato první čísla měla spíše charakter nástěnkového materiálu. Zpracovávaly se osobnosti ze všech oborů působnosti, ale i výročí některých událostí.

V současné době každé číslo Výběru kulturních výročí (VKV) obsahuje medailony a personální bibliografie šesti osobností – čtyř literátů, dále jedné osobnosti z oblasti výtvarného umění a jedné osobnosti z oblasti hudby. Občas jsou zahrnuty i osobnosti z jiných oborů (věda a technika, medicína, divadlo, film aj.). VKV se vydává dvakrát ročně – v prosinci vychází první číslo pro první pololetí nadcházejícího roku a v polovině června vychází číslo pro druhé pololetí daného roku.

Kalendárium kulturních výročí vychází od roku 1980 (Kalendárium výročí na rok 1981). Skládá ze dvou částí – všeobecné a regionální. Část všeobecnou tvoří záznamy domácích i zahraničních osobností, jsou řazeny chronologicky od ledna do prosince. Část regionální je zaměřena na výročí regionálních osobností Ústeckého kraje. Řazena je abecedně podle jednotlivých okresů (Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem), dále pak opět chronologicky. Mnohé regionální osobnosti svým významem výrazně přesahují hranice regionu, a tak jsou uvedeny ve všeobecné i regionální části (např. K. H. Mácha, Vladimír Páral). Kalendárium vychází jednou ročně, na přelomu srpna a září.

                                                                                                                                  Text: Věra Slavíčková


Zpracováno dle příspěvku: Hainzová [i.e. Haincová], Jitka: Historie a současnost zpracování kalendárií v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem a poutník Karel Hynek Mácha. In: Sdružení knihoven České republiky v roce 2010. Ročenka. Ostrava : Sdružení knihoven ČR, 2011 s. 85-89.  http://biblio.hiu.cas.cz/documents/168424

Žádné komentáře: