11. října 2013

Prof. Martin Hilský, uznávaný překladatel, učitel a shakespearolog, v ústecké knihovně

Prof. PhDr. Martin Hilský, CSc., profesor anglické literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Filozofické fakultě Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, překladatel z angličtiny, shakespearolog, přeložil do češtiny bezmála celou tvorbu W. Shakespeara. Jeho první překlad Williama Shakespeara vznikl v roce 1983, jednalo se o divadelní hru Sen noci svatojánské. Hilského překlady byly uvedeny ve více než sto premiérách v českých divadlech.
Ve čtvrteční odpoledne 14. listopadu 2013 ve 13:00 a 17:00 hodin bude prof. Martin Hilský v Ústecké knihovně. První beseda, Shakespeare a jeho doba, proběhne od 13:00 hodin a je určená pro školní skupiny (kapacita je již plně obsazena). Ta druhá, Shakespearův Kupec benátský, je určena pro veřejnost a začne ve čtvrteční podvečer, v 17:00 hodin. Spolu s Prof. Martinem Hilským a s Williamem Shakespearem nahlédneme do doby anglické renesance v době vlády Alžběty I. Shakespearolog Martin Hilský vás provede Londýnem v době konce 16. století. Dá vám  nahlédnout do dílny úspěšného dramatika a divadelního podnikatele Williama Shakespeara a ukáže vám Anglii v čase, kdy byla ještě malou nevýznamnou zemí na periferii Evropy.
Právě hru Kupec benátský napsal Shakespeare na sklonku 16. století (mezi lety 1596–1598). Bývá označována za romantickou komedii. Tomu však odpovídá jen jedna dějová linie – téměř pohádkový příběh Bassaniových námluv. Druhou základní zápletkou je příběh židovského lichváře Shyloka – ten v sobě nese zárodek anglické tragedie msty – a divák si hru pamatuje spíše díky jejím dramaticky vypjatým scénám (mezi něž nepochybně patří Shylockův známý monolog „Nemá Žid oči?“).
Zajímá vás, co má s těmito příběhy společného Antonio, kupec benátský, po kterém je hra pojmenována? Toto a mnohé další Vám odhalí pan Martin Hilský, na jehož shakespearovské besedy Vás zve Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem spolu s AV ČR a British Council.

Text: Iva Opravilová

Žádné komentáře: