9. prosince 2013

Půjčování všudeANKETA K TÉMATU „PŮJČOVÁNÍ VŠUDE“

       V nedávných dnech jsme zorganizovali malou anketu, která se týkala myšlenky zavedení nové služby, tzv. "půjčování všude". Otázky byly celkem tři: 1. Měli byste zájem o službu půjčování dokumentů na kterémkoli výpůjčním místě knihovny?, 2. Měli byste o tuto službu zájem i v případě, že by služba byla zpoplatněna částkou 30 Kč/dokument?, 3. Byli byste ochotni si na požadovaný dokument týden počkat?
Všem, kteří na anketní otázky  odpověděli, moc děkujeme. Anketa přinesla zajímavé výsledky, ke kterým   pracovníci knihovny určitě přihlédnou při zavádění nových služeb.

Výsledky:
Odpovědí bylo celkem 154. Návratnost z ankety on-line představuje padesát procentní (122), papírových (od uživatelů z poboček) bylo odevzdáno celkem 32.

Výsledky on-line ankety:
85 % respondentů odpovědělo „ ano“ na 1. otázku;
80 % respondentů by ovšem nebylo ochotno platit;
61 %  respondentů by bylo ochotno počkat na požadovaný dokument.

Výsledky  z papírových anketních lístků:
1. otázka 59% ano, 41 % ne;  u „ano“se vyjádřilo o 26% respondentů  méně, než u on-line ankety, což může znamenat, že o službu by nebyl takový zájem;
2. otázka 11% ano, 89 % ne; de facto stejné jako u on-line ankety;
3. otázka 29% ano, 71 % ne. Zde se projevuje zřejmě preference toho, že častější frekvence návštěv pobočky může představovat pro část uživatelů jistou zátěž nebo je to důsledek toho, že tato služba by nebyla – z nezjišťovaných důvodů – pro část uživatelů nijak zvlášť potřebná (41%).

Celkové výsledky:

1. otázka: 72 % ano, 28% ne;

2. otázka: 84,5 % ne, 15,5 % ano;

3. otázka: 45 % ano, 55% ne. 

I když vzorek respondentů je malý, anonymní a nahodilý, můžeme se domnívat, že i přes tento nedostatek anketa představuje docela objektivní sondu do názorů uživatelů SVKUL. Výsledky ankety se zveřejňují, protože jsou  důležitou zpětnou vazbou mezi uživateli a pracovníky knihovny.  

dr. M. Bünter, 9.12.2013


Žádné komentáře: