4. prosince 2013

Není vědárna jako vědárna

Mýlit se je lidské, nicméně je nám líto, že v souvislosti s novou knihovnou na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem dochází u mnoha uživatelů k nešťastné záměně názvů. Univerzitní knihovna se jmenuje „Vědecká knihovna UJEP“ (http://knihovna.ujep.cz/), zatímco naše knihovna se pyšní názvem „Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem“ (http://svkul.cz) – slangově již dlouho (od r. 1979) a tradičně: „vědárna“.  A totéž slovo se zřejmě (bohužel) začalo používat i pro novou knihovnu v kampusu UJEP. Ale nejde jen o záměnu názvů – není výjimkou, že knihy vypůjčené v  univerzitní knihovně  (s fondem získávaným pro studijní potřeby studentů a pedagogů) se vracejí do Severočeské vědecké knihovny (s fondem univerzálním) a naopak. Není ani výjimkou, že pro dokument student  jde do vědárny ve Velké Hradební a ejhle!  - vždyť si ho měl vypůjčit v kampusu! Že to přináší jisté potíže uživatelům i pracovníkům obou knihoven, je nasnadě. A protože rektor UJEP odmítl žádost ředitele Severočeské vědecké knihovny, aby zvážil změnu názvu „své“ knihovny, máme důvod napsat něco jako prosbu: když budete vracet knihu, prosím, podívejte se na razítko či jiné majetkové označení v knize. Nebudete muset řešit problém, že Vaše kniha má být vrácena  v úplně jiné „vědárně“!

P.S: Co takhle vyhlásit soutěž o název, který by jasně odlišil jednu vědeckou knihovnu od té druhé?

dr. M. Bünter
Budova Severočeské vědecké knihovny v ul. Velká Hradební

Žádné komentáře: