24. února 2014

Změnila se situace?Za blahé paměti mých vysokoškolských studií na pražské alma mater ve všeobecné studovně ponurého Klementina (viz foto) -  původním refektáři neboli společné jídelně mnichů v křesťanských klášterech – jsem se nikdy nic nenaučil a ani nic nenastudoval. Jednak se tam příliš pohodlně nesedělo, jednak tam bylo vesměs docela plno a hlavně: sedávaly tam příliš hezké studentky, než abych se na ně nepodíval, tudíž jsem se nikdy nesoustředil na studium dokumentů…. To prostě nešlo… A tak se Klementinum nestalo mým oblíbeným studijním místem, ač tam dodnes občas zavítávám, leč už nikoli do studovny…. Ale proč se o tom zmiňuji? Právě v Klementinu se nesmělo snad ani šeptat, ani vrtět se na židli, ani ťukat tužkou o stůl, ani mačkat papír, na kterém se zrovna nepovedlo napsat seminární práci, ani hlasitě zívat, ani necinkat klíčem, ani si nehrát s klíčkem od šatny, natož hlasitě chrápat při spánku spravedlivě unavených, zkrátka nikdo nesměl vyluzovat jakékoli zvuky, které by rušily ostatní – (těch „ani“ by se ostatně našlo více…). Při porušení tohoto „zákona“ se okamžitě zvedal pohled přísných očí i ukazováček přítomné služby, tedy zaměstnance tehdejší Státní knihovny ČR, vesměs oblečeného ve slušivý šedý či šedomodrý pracovní plášť, často doprovázený velice káravým „Psssttt!“. Nezbylo, než se na dívky nedívat, nespat a nepadat hlavou na stůl, nevrtět se a opravdu studovat, příp. raději odejít do nedalekých restauračních zařízení na segedínský guláš a dva půllitříky plzeňského nebo krušovického piva, pod záminkou, že tam dostuduji to, co jsem nastudovat měl ve studovně… Blahá prostoto!!!! (Podotýkám, že se psala léta 1976 – 1980….).  
Po letech si na ty roky malin nezralých vzpomenu, když dnes a denně - téměř stejně jako ony postavy v šedých či šedomodrých pláštích před mnoha lety v Klementinu - varovně zdvihám obočí a svůj zrak zabodávám na čtenáře, kteří ve studovně nahlas vyřizují své záležitosti pomocí mobilů a tabletů, kteří naprosto neomaleně a nahlas rozmlouvají o výsledcích našich hokejistů a fotbalistů úplně stejně, jako by seděli doma u televizorů nebo u velkoformátových obrazovek na náměstí, kteří se potkávají u jednoho počítače a nadšeně komentují, jak zabraly u jejich dětí moderní výchovné metody, a dokonce někdy i konzultují, jak napsat onu seminární práci…. Nedokáži si vůbec představit, co by v Klementinu služba dělala, kdyby tenkrát existovaly mobily…
A tak mě napadá otázka: to za těch pár desítek let se natolik v naší společnosti změnila situace, která dovoluje nerespektovat ostatní, kteří chtějí opravdu v klidu a tichu studovny si přečíst dokument, kteří se potřebují soustředit na psaní referátu nebo článku, kteří počítají statiku mostu, co za pár let budou stavět na Labi, kteří píší důležitý e-mail nebo dopis, kteří studují na zítřejší zkoušku….??? Knihovní řád na tento režim samozřejmě pamatuje, leč pro řadu našich uživatelů je takový režim naprosto zbytečným požadavkem, natož, aby ho respektovali.
Obávám se tedy, že na položenou otázku si odpovím sám: ano, situace se změnila, zhusta k horšímu. Ale protože jsem optimista, věřím, že se mýlím!  

Klementinum - všeobecná studovnaŽádné komentáře: