12. května 2014

Databáze regionálních osobností (REOS)

Databázi regionálních osobností buduje Bibliografické oddělení Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem (SVKUL) již desítky let. Původně byly údaje o jednotlivých regionálních osobnostech zpracovávány pro lístkový katalog, v roce 1994 byl nainstalován počítač s databází REOS (hesla s životopisy a citacemi byla do databáze uložena). Do roku 2007 používala knihovna pro zpracování databáze systém ISIS, od dubna 2008 využívá Regionální databázi systému Clavius. Tento krok zpřístupnil data široké veřejnosti, neboť umožňuje vyhledávat údaje o regionálních osobnostech v online katalogu knihovny. 

Databáze obsahuje informace nejen o regionálních osobnostech Ústeckého kraje, ale také bývalého Severočeského kraje (od roku 1998 se však doplňují jen osobnosti se vztahem k Ústeckému kraji). Data pro databázi se získávají excerpcí z knižních dokumentů, monografií, regionálních, literárních i celostátních periodik, biografií a biografických slovníků, encyklopedií, aj. V současné době databáze čítá bezmála deset tisíc osobností ze všech oborů, osobností významných, známých i méně známých či zapomenutých. Lze se zde setkat s osobnostmi (či „jen“ zajímavými lidmi) nejen z dávné i nedávné minulosti, ale i ze současnosti, seznámit se s jejich osudy a příběhy a díky přiloženým citacím se dopátrat dalších informací. Online katalog umožňuje u regionálních osobností vygenerovat i výročí.

Regionální osobnosti lze vyhledávat podle různých kritérií – podle záhlaví (tzn. jména), klíčových slov (spisovatelé, hudebníci, hasiči, právníci, pedagogové, lékaři, sportovci, aj.), údajů o narození, působení či úmrtí (datum, místo, okres) atd. Dotaz lze také kombinovat (malíři působící v Ústí nad Labem, vojáci narození v okrese Litoměřice, hokejisté z Litvínova apod.). Po zobrazení výsledků je důležité u jednotlivých osobností otevřít lístek region, který uvádí všechny údaje o konkrétní osobě (jména, tituly, údaje o narození a úmrtí, místa působení, biografické poznámky a citace).

Databázi regionálních osobností využívá SVKUL jako hlavní zdroj informací při tvorbě Kalendária regionálních výročí Ústeckého kraje (zvl. č. Výběru kulturních výročí, periodika vydávaného knihovnou), či při zpracování různých přehledů a dotazů.
Text: Jana Bednářová

Žádné komentáře: