25. září 2015

Moje nejlepší volba

Ahoj, jsem Šuška (tak mi říkají moji čeští přátelé, ve skutečnosti se jmenuji Shushanik Zargaryan), je mi 21 let a jsem z Arménie. Loni jsem složila bakalářské zkoušky na Jerevanské státní univerzitě v oboru Ekonomika. Nyní jsem už druhý týden na projektu Evropské dobrovolné služby (EDS) a chci se s vámi podělit o některé své pocity, obavy a očekávání. Takže, přátelé, tohle nebude žádný formální článek, ale prostě přátelské vyprávění o mně a mých zkušenostech.

Ještě před rokem jsem o EDS nic nevěděla, ani jsem o těchto projektech neslyšela, nebo možná ano, ale neuvědomila jsem si, co to může znamenat. Můj příběh začal dnem, kdy mi jeden z mých přátel řekl něco o projektu pro mládež, který umožňuje cestování, pobyt v cizině, seznamování s mladými lidmi z ciziny a navazování nových přátelství. To bylo to jediné, co jsem pochytila. Bylo to během mého prvního projektu výměny mládeže. Byl to čas, kdy se mi otevřely dveře – vyhrála jsem díky tomuto projektu opravdu hodně, především nové přátele, ale nejdůležitější pro mě bylo, že jsem se dozvěděla o EDS...

Výše jsem napsala, že jsem loni ukončila univerzitu. Pokud byste byli v mé pozici v mé zemi, měli byste 3 možnosti, co dělat dál:

1. Pokračovat ve studiích

2. Najít si práci

3. Vdát se

Hmmm! První možnost? Ne, děkuji! Jsem příliš unavená a potřebuji pauzu. Jistě chci ve studiích pokračovat, protože si pohrávám s myšlenkou vystudovat magistra a stát se vysoce specializovanou ekonomkou, ale ne teď.

Druhá možnost? Možná. Zkoušela jsem ji a dostala jsem opravdu dobrou nabídku práce v jedné z nejlepších arménských bank. Ale nemyslíte si, že jsem ještě příliš mladá na to, abych strávila následující roky v nudné šedivé kanceláři? To si nechávám na později.

Třetí možnost? To snad nemyslíte vážně! Stále čekám na svého prince. Samozřejmě žertuji.

Takže EDS byla moje záchrana! Co byste si na mém místě vybrali lepšího? Znamenalo to cestování, nová místa, nové lidi, nové přátele, nová jídla, prostě tolik nových věcí. Ale samozřejmě kromě spousty nových věcí také spoustu problémů. Problémů? Kdo vlastně řekl problémů? Ne problémy, prostě jen výzvy, se kterými jsem se rozhodla s největším potěšením utkat.My best choice

Hi, I’m Šuška (this is how my Czech friends call me, my full name is Shushanik Zargaryan), I’m 21 years old and I’m from Armenia. Last year I graduated at Yerevan State University in a Bachelor's degree in Economics. Now it’s my second week of European Voluntary project (EVS) and I want to share with you something from my emotions, fears, feelings and expectations. So my friends this is not going to be a formal article, but just friendly story about me and my experience. 


Less than a year ago I didn’t know anything about EVS, I even didn’t hear about it, or maybe I’d heard, but I didn’t realize what it can mean. My story started from the day when one of my friends told me about some youth projects which can give you an opportunity to travel, to be abroad, to meet foreign young people and to make new international friendship. This is the only thing I caught. It was during my first experience in youth exchange program. It was a time when the doors were opened for me – I won too much things from that project, especially new friends, but the most important thing was that after this project I learned about EVS…

I wrote above that last year I graduated at the university. If you are in my position in my country, there are 3 ways what to do next:

1. Continue studies

2. Find a job

3. Get married

Hmmm! First? No, thanks! I’m too tired of it, I need some rest. For sure I’m going to continue my studies, because I’m thinking about getting master’s degree and being really high specialized economist, but please not just now. 

Second? Maybe. I tried and I got really good opportunity to start my working career in one of the best banks in Armenia, but don’t you agree that I’m too young to spend my youth working in a boring grey office? I’ll keep it for my elder years. 

Third? Don’t even ask me! I’m waiting for my prince, I’m joking.

So EVS was my rescue! What could you chose better? This is traveling, new places, new people, new friends, new dishes, too many new things for you. But of course with this plenty of new things you will have also plenty problems. Problems? Who says problems? Not problems, just challenges, which I’m going to take with a great pleasure. 


Evropská dobrovolná služba je součástí vzdělávacího programu Erasmus+. V současné době Severočeská vědecká knihovna hostí nejen Arménku Shushanik, ale také Španělku Elviru.

Více informací o Evropské dobrovolné službě najdete na http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-mladez/evropska-dobrovolna-sluzba/.

                                                                                

                                                                                    Text: Shushanik Zargaryan a Zuzana Čermáková
                                                                                    Foto: SVKUL

Žádné komentáře: