7. října 2015

Svátek seniorů

Ve středu 30. září 2015 se v atriu magistrátu konal Svátek seniorů. Severočeská vědecká knihovna se stejně jako v loňském roce zúčastnila, aby mohla seniorům (a dalším návštěvníkům akce) prezentovat a přiblížit služby, které nabízí.

Vzhledem k tomu, že poslední zářijový den nám přálo počasí a až na vítr, který se občas přehnal přes náš stánek, bylo příjemně a slunečno, navštívilo akci poměrně velké množství lidí. Na celé akci panovala velmi milá a přátelská atmosféra a návštěvníci se povětšině dobře bavili. Byl zde například stánek, u kterého si senioři mohli dát zdarma kávu, nebo stánek, ve kterém městská policie ukazovala, jak správně poskytovat první pomoc.

Stánek knihovny byl umístěn velmi výhodně vedle pódia, na kterém probíhal doprovodný program, a vzhledem k tomu, že jsme měli k dispozici stan a vlajku s logem knihovny, bylo nás vidět téměř odevšad. Díky tomu se u stánku téměř neustále zdržovala menší či větší skupinka seniorů, kteří ochotně naslouchali našemu vyprávění o tom, co jim knihovna nabízí, a brali si od nás malé dárky (v podobě propisek, záložek a pohledů).

Největší úspěch měla podle mého názoru křížovka zaměřená na klasickou literaturu, po jejímž správném vyluštění si návštěvníci mohli vybrat a odnést jednu z knih, které jsme na tuto akci vzali. Na seniory také udělaly poměrně velký dojem výhody, které přináší Senior pasy, a spousta z nich si u našeho stánku proto rovnou zařídila (za pomoci našich knihovníků) registraci. Podle mého názoru se akce vydařila a doufám, že senioři, kteří náš stánek navštívili, nezapomenou na výhody a služby, o kterých jsme jim povídali, a přijdou nás brzy navštívit i na některou z našich poboček.                                                                                
                                                                                                                                   Text: Jan Černecký
                                                                                                                                   Foto: SVKUL

Žádné komentáře: