6. června 2016

Přijďte si k nám půjčit… semínka!

První ústeckou semínkovnu najdete v knihovně.

Nevíte, co pojem „semínkovna“ znamená? Je to jednoduché: lidé spolu v „semenných bankách“ sdílejí osivo rostlin a plodin. Nejdříve si semena půjčí, přebytky osiva z následné vlastní sklizně pak do semínkovny vracejí. Semínkovna tak představuje ekonomický i ekologický způsob pěstování. 
Jaké osivo je v semínkovně vítané? Za prvé osivo zdravé, z rostlin pěstovaných bez použití chemických hnojiv a postřiků. Za druhé osivo reprodukovatelné, tj. nikoli hybridní jednoleté osivo ze zkřížených rostlin (označené bývá značkou F1). Semínkovna není určena ani pro osivo invazivních rostlin a rostlin chráněných autorskými právy (např. GMO). 
Semínkovna tak usiluje o zachování co největší rozmanitosti druhů. Pečuje hlavně o staré a tradiční odrůdy, které by mohly ze země nenávratně zmizet. Francouzský koncept v Čechách loni adaptovala nadšená pěstitelka Klára Hrdá, která založila popularizační a instruktážní web a podnítila vznik prvních semenných bank u nás.  
Více informací o ideji semínkovny naleznete na adrese seminkovny.wordpress.com. Naši semínkovnu pak najdete v Regionální studovně vědecké části knihovny ve Velké Hradební 49 (http://www.svkul.cz/pro-ctenare/seminkovna/). 
Několik semen k zapůjčení v naší semínkovně již máme. Chcete-li přinést vlastní osivo, odevzdejte nám ho prosím v papírovém sáčku popsaném názvem odrůdy, místem a datem sklizně, případně několika vlastními radami ohledně jeho výsadby.   


Text & foto: Jaroslav Balvín

Žádné komentáře: