18. ledna 2017

Z Prahy do Ústí a zpátky


Dlouholetý ředitel ústecké Severočeské vědecké knihovny ing. Aleš Brožek 1. února 2017 odevzdává pomyslné žezlo své nástupkyni a odchází do důchodu. Ale protože je (mj.) i neúnavným akvizitérem, i badatelem, i nadšeným vexilologem, i hodně pracovitým a laskavým kolegou, není pochyb o tom, že důchodcem vlastně ani nebude moci být.  Úkolů a poznámek má ve svém zápisníku zapsáno totiž tolik, že zcela jistě nebude mít čas na žádný odpočinek (byť by si ho určitě zasloužil).  Do historie knihovny se - jako její v pořadí pátý poválečný ředitel - zapsal hodně výrazným způsobem (a to ani zdaleka nejen tím, že řediteloval více než 26 let – od r. 1990). Zasloužil se mj. o zavádění mnohých novinek a technických řešení do nabídky rozmanitých služeb knihovny, jeho typická vstřícnost se projevila i v práci ve prospěch celého českého knihovnictví (připomeňme jenom jeho aktivity v Ústřední knihovnické radě, ve Svazu knihovníků a informačních pracovníků nebo v hodnotící komisi soutěže Biblioweb). A i přesto, že se po letech vrací do svého pražského rodiště (proto i ten název příspěvku), mám pocit, že mezi Prahou a Ústím stejně bude pendlovat i nadále.

Tak hodně zdraví, Aleši!  

 
Další příspěvky jsem získal od laskavých a milých kolegyň - ředitelky Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě ing. L. Prchalové (1), ředitelky Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové  Mgr. Evy Svobodové  (2) a hlavní knihovnice Městské knihovny v Praze Mgr. J. Štěrbové (3): 


1
Aleš Brožek patří k velmi ochotným a vstřícným kolegům. S humornou nadsázkou vedl několikrát jeden z bloků na konferenci Knihovny současnosti a rovněž po mnoho let konferenci uzavíral. Na jeho vtipné hodnocení se účastníci konference vždy velmi těšili. Velký kus práce Aleš odvedl v sekci SDRUK pro akvizici. Pro porady a semináře této sekce neúnavně sháněl přednášející ve všech koutech naší vlasti. Vzhledem k Alešovu nadhledu a způsobu moderování šlo o velmi oblíbená setkání.
Osobně jsem s Alešem úzce spolupracovala při přípravě studijních cest SDRUK, kdy Aleš zcela nezištně připravoval itineráře cest a často domlouval jednání v navštěvovaných knihovnách. Výsledky těchto jednání jsme pak ku prospěchu knihovnické obce mohli zužitkovat při organizaci vzdělávacích akcí v Česku. Podílel se rovněž na jednáních Ústřední knihovnické rady, kde úspěšně prosazoval názory sloužící uživatelům knihoven a také autorům působících na severu Čech.
Za dlouholeté aktivní působení ve vrcholových orgánech českého knihovnictví a jistě také za ředitelskou činnost v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem patří Alešovi velký dík.

 2
Pana ředitele Ing. Aleše Brožka znám od začátku devadesátých let minulého století.  On už byl ředitelem Státní vědecké knihovny v Ústí nad Labem a já pracovala na akvizici Státní vědecké knihovny v Hradci Králové.  Byl zakládajícím členem Sdružení knihoven ČR a spolu s paní ředitelkou PhDr. Jiřinou Kádnerovou z vědecké knihovny v Kladně pořádali od roku 1991 akviziční semináře, na kterých, dá se říci, „vyrostlo“ mnoho dobrých akvizitérů, zejména ve vědeckých knihovnách. Pro mne to byly top akce, na nichž jsem nemohla chybět. Později jsme se potkávali na zasedáních rady  SDRUK ČR a hlavně na nezapomenutelných studijních cestách do zahraničních knihoven, které nejen organizoval, ale také nám dělal neúnavného průvodce. Mnoho let se Aleš Brožek věnoval automatizaci knihovnických procesů. Na semináře k tomuto tématu jsem do Domu techniky v Ústí nad Labem jezdila velmi ráda. Od roku 2000 hodnotil webové stránky pro soutěž Biblioweb (bohužel naše knihovna  nikdy  nezvítězila, v roce 2004 zůstala o pouhého půl bodu za Městskou knihovnou v Ústí nad Orlicí). V poslední době se Aleš Brožek zabývá problematikou vyhledávání v českých digitálních knihovnách. Díky němu se konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě stala jednou z nejatraktivnějších knihovnických akcí. Je i nezapomenutelným moderátorem předávání medailí Z. V. Tobolky na konferenci Knihovny současnosti.
Nikdy se mi nepochlubil, že každoročně sestavoval celosvětovou vexilologickou bibliografii a dokonce ji několik let vydával vlastním nákladem.  Možná, že se bál, abych ho nenutila pracovat v sekci SDRUK pro bibliografii. Nicméně „bibliografa“ v sobě nezapřel, což jsem ocenila v loňském roce při diskusích nad obnovením pracoviště článkové bibliografie v Národní knihovně ČR. 
Milý Aleši, 
do tvé další, neméně zajímavé životní etapy, Ti přeji hodně elánu a optimismu. Doufám, že nikdy neztratíš svůj osobitý humor a pevné zdraví. Věřím, že teprve teď to roztočíš, jak ve vexilologii, tak v digitálních knihovnách.

Aleš Brožek? (podle abecedy)Akvizitér a autor
Badatel
Cestovatel
Člen
Dlouholetý
Emeritní
Falerista         
Garant            
Heraldik
ChemikInženýr
Jakostní          
Kolega           
Laskavý         
Mimořádný    
Nadšenec 

Obětavý objevitel
Polyglot a performer
Rešeršér
Ředitel
Systematik a sběratel 
Šéf
Táta
Usilovný        
Ústečan


Vexilolog
Vzdělaný                                                            Vlajkomil                                                                              
Webůznalec
Zvídavý
Žertující

   Aleš Brožek!

     

  


  

 
sestavil: PhDr. Miroslav Bünter
 

Žádné komentáře: