15. září 2014

Cambridgeské zkoušky a pretesting

Jestli se chystáte (nebo o tom teprve jenom uvažujete) v budoucnu skládat jednu z Cambridgeských zkoušek, máte skvělou příležitost vyzkoušet si v Oddělení anglické literatury FCE pretest.

Už v říjnu si tu můžete zdarma nanečisto zkusit, jak probíhá písemná část této zkoušky. Můžete si tak ověřit své znalosti, zjistit, co by bylo potřeba zlepšit. Pretest se skládá ze tří částí – Writing, Reading a Use of English. (Na rozdíl od zkoušky skutečné, kde jsou navíc ještě části Speaking a Listening). V jednotlivých částech prověříte a prokážete své znalosti a konkrétní dovednosti v anglickém jazyce.

Zkoušky Cambridge English jsou dnes uznávány mnohými institucemi a patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti – čtení, psaní, poslech, mluvení – a posuzují schopnost kandidátů používat různé gramatické vazby a funkce v autentických životních situacích. V rámci Cambridgeských zkoušek z všeobecné angličtiny rozlišujeme pět úrovní náročnosti. Od úrovně nejjednodušší jsou to zkoušky KET, PET, FCE, CAE a CPE. Existují i další typy zkoušek, informace o nich naleznete na webu Oddělení anglické literatury (http://oal.svkul.cz/cambridgeske-zkousky/cambridgeske-zkousky/).
Po úspěšném složení zkoušky získáte mezinárodně platný certifikát, který má doživotní platnost. Vaše testy jsou zasílány do Cambridge English Language Assessment a hodnoceny týmem speciálně vyškolených lidí, kteří jsou každoročně trénováni a pravidelně monitorováni, takže získáte profesionální a spolehlivé slovní i bodové ohodnocení.

V případě pretestu budete mít na základě dosažených výsledků informace o tom, jakou úroveň zkoušky si zvolit.
Využijte tuto skvělou příležitost, registrační formulář najdete již brzy na stránkách OAL a od 1. října se můžete na pretest přihlásit (http://oal.svkul.cz/cambridgeske-zkousky/prihlaska-na-pretest/).


 


                                                                                                                           Text: Lucie Lánová
Foto: SVKUL


Žádné komentáře: