6. února 2015

Cesta knihy v knihovně

Než ta malá obyčejná kniha skončí ve vašich rukou, prochází celou knihovnou. Postupně vám přiblížíme, kde všude se zastaví a kdo o ni na její cestě pečuje.

Vše začíná tzv. akvizicí, zpravidla nákupem. Po vytvoření objednávky je kniha doručena do knihovny. Zkontrolujeme, zda je identická s tou, kterou jsme pro vás vybrali. Označíme ji čárovým kódem (nebo také přírůstkovým číslem) a signaturou. Určíme lokaci, tzn. na jakém oddělení nebo pobočce bude mít kniha svoje stálé místo. Do knihovnického systému zapíšeme základní údaje, jako je název knihy, autor, vydání, ISBN a nakladatel.

Následujícím krokem je vytvoření záznamu do katalogu, aby bylo možné dokument jednoduše dohledat. Knížku prolistujeme a doplníme další nezbytné údaje – např. počet stran, jazyky, edici a poznámky.

Ale tím to nekončí. Knihy nejsou vyhledávány jen podle názvu nebo autora, častým kritériem je také téma. Aby knihu bylo možné takto vyhledat, je potřeba správně zvolit tzv. věcná hesla a MDT (Mezinárodní desetinné třídění – číslo, které vyjadřuje téma knihy).

Vytvořený záznam odešleme do Souborného katalogu České republiky, aby další knihovny, které pořídí stejný titul, už nemusely celý záznam vytvářet znovu a jednoduše mohly použít ten náš, který přizpůsobí svým potřebám.

Kniha jde dále do tzv. expedice. Zde se rozhoduje o jejím zabalení. Následuje předání a odeslání na konkrétní lokaci. Tehdy už zbývá jen malý krůček k tomu, aby se kniha dostala do rukou čtenářů.

Po transferu dokumentu přichází na řadu zařazení na regál nebo do skladu a označení na hřbetu, většinou počátečními písmeny příjmení autora nebo znakem Mezinárodního desetinného třídění. Toto označení se také vkládá do katalogu, aby bylo patrné, jakou adresu kniha má. A tam potom čeká, až si pro ni přijdete.                                                                                                                Autor: Bc. Hana Kotalová
                                                                                                                Fotografie: SVKUL

Žádné komentáře: