20. března 2015

Čtenář roku 2014

Čtenářem Severočeské vědecké knihovny se stal Tomáš Kroupa.

Tradičně součástí programu Večera v knihovně je vyhlašování Čtenáře roku. Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky, který tuto soutěž vyhlásil již počtvrté, se letos zaměřil na táty, kteří jsou dlouhodobě zaregistrováni v knihovnách, s dětmi navštěvují knihovnu a dětem čtou ze svých oblíbených knih. Za naši knihovnu je takovým čtenářem Tomáš Kroupa. Do knihovny se přihlásil ještě jako student v roce 1991.  V současné době je kmenovým čtenářem pobočky Hornická, ale často ho potkáváme i ve vědecké a lidové půjčovně, či v hudebním oddělení. Tam si půjčuje své oblíbené filmy na DVD. V dětském oddělení se občas zastaví sám nebo se svým devítiletým synem.

Večera v knihovně konaného 3. března 2015 se zúčastnil se svou přítelkyní Mgr. Lenkou Škodovou (na snímku je T. Kroupa uprostřed, L. Škodová napravo v brýlích) , která je rovněž dlouholetou čtenářkou ústecké knihovny.  Vedení knihovny mu na Večeru předalo řadu propagačních předmětů, několik knižních darů a dárkový šek na bezplatnou registraci.                                                   


                                                                                                                     
                                                                                                                          Text: Ing. Aleš Brožek
                                                                                                                          Foto: Štěpán Tóth


Žádné komentáře: