23. října 2015

TABOOK 2015

Na začátku října, konkrétně 1.–3. října, se v Táboře konal už 4. ročník „Tabooku”. Měla jsem příležitost se ho zúčastnit, byl součástí mého projektu Evropské dobrovolné služby v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem.

Můj první dojem byl, že Tábor je skvělé místo pro pořádání takového typu festivalu. Je to malé město jako z nějaké pohádky, je plné svažujících se dlážděných uliček, starobylých budov a obklopené zelení.

Festival nás potěšil množstvím rozmanitých aktivit: workshopy, živou hudbou, výstavami, aktivitami pro děti, prezentacemi a spoustou knih, které čekaly, až je někdo koupí a přečte.

Z mého pohledu cizince neznalého češtiny se mohou prezentace o knihách, spisovatelích a nakladatelích zdát nudné a zbytečné, ale já měla štěstí, doprovázela mě moje projektová koordinátorka a neúnavná tlumočnice.

Početné stánky s českými knihami, které nikdy nebudu schopná přečíst, možná byly trochu frustrující, ale velmi mě překvapilo, když jsem mezi těmi českými objevila i knihy ve španělštině. Nadchly mě také dětské knihy s úžasně neskutečnými obrázky, o tolik srozumitelnějšími mé „dětské mysli“ než čeština se všemi těmi skloňováními a diakritikou. 

Na druhou stranu mě jako nadšeného milovníka papírového materiálu, skvělého designu plakátů, pohledů, diářů a umění okouzlil i design a komiksové výstavy.

Vrcholnou událostí byla „Knihovnická snídaně“ v táborské knihovně. Vím, že to zní jako ta nejnudnější a nejméně vzrušující akce, ale nebylo to vůbec špatné, když k tomu přidáte nějaké české sladkosti a koláče a zajímavou debatu se zahraničními autory a nakladateli.

Abych to shrnula, byla to pěkně zábavná a doporučeníhodná zkušenost a jedna vlajka navíc v mé české mapě.


Between the 1st and 3rd of October, the 4º „Tabook” took place in the town of Tábor. I had the opportunity to be there as part of my European volunteer project at the North Bohemian Research Library in Ústí nad Labem. 

My first impression was that Tábor is the perfect place to take in this kind of festival. It’s a small town like from a fairy tale; it’s plenty of sloped and stony streets, historical buildings and much green around.

The festival delighted us with a good amount of different activities: workshops, live music, art exhibitions, activities for children, presentations and many books waiting to be bought and read.

From my point of view as a foreigner and unaware of Czech language, the presentations about books, writers and publisher may seem boring and worthless, but I was lucky and accompanied by my project coordinator and unflagging translator. 

The numerous stands with Czech books that I will never be able to read can look like frustrating as well, but it was really surprising to find some Spanish books. Also, my first entertainment were the children’s books, armed with cool surreal images, much more affordable for my childlike mind that the Czech, with all those declinations and diacritics. 

On the other hand, as I am an avid consumer of paper material, great designs of posters, postcards, notebooks and art, design and comics exhibitions caught my attention.

As culmination, we went to the „Breakfast for librarians”, at Tabor’s library. I know, it sounds like the most boring and less excitement thing in the world, but it is not that bad if you add some Czech sweets and cakes and an interesting talk with foreign writers and publishers. 

To sum up, it was a pretty entertainment and recommendable experience and one more flag in my Czech map.

Elvira Abellán pochází ze Španělska a je další dobrovolnicí, která se od září 2015 do června 2016 účastní projektu Evropské dobrovolné služby v Severočeské vědecké knihovně. Kromě ní se projektu účastní Arménka Shushanik Zargaryan, jejíž krátký příspěvek jste si mohli přečíst na blogu knihovny v září (http://svkul-blog.blogspot.cz/2015/09/moje-nejlepsi-volba.html). 

Více o Evropské dobrovolné službě se dozvíte na webu programu Erasmus+ http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-mladez/.                                                                                                                    Text: Elvira Abellán
                                                                                                                    Překlad: Zuzana Čermáková
                                                                                                                    Foto: Zuzana Čermáková

Žádné komentáře: