18. května 2016

Dobrovolnice a knihovnická konference

Shushanik (z Arménie) a Elvira (ze Španělska) měly v rámci svého projektu Evropské dobrovolné služby příležitost účastnit se konference Současnost literatury pro děti a mládež, kterou pořádala Krajská vědecká knihovna v Liberci ve spolupráci s Knihovnou Technické univerzity v Liberci. Poprvé jely bez své koordinátorky a musely se tedy poprat s češtinou. Díky skvělé paní ředitelce Blance Konvalinkové a jejím neméně skvělým kolegyním a kolegům měly také možnost prohlédnout si knihovnu s anglicky mluvícím doprovodem. Jaké zážitky si z návštěvy Liberce odvezla Shushanik, se můžete dočíst v jejím příspěvku.Dobrovolnice a knihovnická konference


7. a 8. duben jsme s Elvirou strávily v dalším pěkném českém městě – v Liberci.

V těchto dnech probíhala v Krajské vědecké knihovně v Liberci konference o literatuře pro děti a mládež, které jsme se účastnily jako zahraniční hosté. Bylo to poprvé, kdy jsme někde byly bez naší koordinátorky Zuzky, která nás obvykle na podobných akcích doprovází a všechno nám tlumočí. Tentokrát to bylo jiné, ale svým způsobem zajímavé. Poznaly jsme jinou velkou knihovnu, a jak pracuje.

Knihovníci a knihovnice nás přivítali a provedli nás knihovnou a přitom nám vyprávěli o tom, jak funguje. Začali jejím založením a pokračovali až do současnosti. Další exkurze nás zavedla do synagogy, která původně stála na místě dnešní knihovny. Nyní je zachovaná jako jedna z částí knihovny, ale stále je to příjemné nově vybavené místo.


Jak jsem zmiňovala, konference se týkala literatury pro děti a mládež, takže prezentovány byly různé knihy pro tyto cílové skupiny. Samozřejmě, že prezentace byly pouze v češtině nebo ve slovenštině, takže jsme se snažily něco z toho pochytit. Naštěstí prezentující měli připravené slidy, takže to pro nás bylo jednodušší, protože jsme si mohly alespoň něco přečíst a dozvědět se víc. Nejzajímavější ale bylo, když ukazovali obrázky z knih.

Kromě času stráveného na konferenci jsme si také užívaly město. Prošly jsme si centrum a samozřejmě jsme si nenechaly ujít příležitost opět si užít naše oblíbené české pivo a jídlo.Volunteers and Librarian conference


7th and 8th April me and Elvira spent in another nice Czech city called Liberec.

During that time in Regional Research Library in Liberec were going on a conference about Children and Young Adult Literature and we took part in it as foreign guests. It was first time for us when we were without our coordinator Zuzka, who usually accompanies us in this kind of events and translates everything for us. This time it was different but interesting in its own way. We acquainted with another big library and its way of working.


People in library welcomed us and made some excursion in library, telling us everything about it, started from how it was established up to how it works now days. One more excursion we did to see the Synagogue which was in that place before. Now it’s saved just as one part of library’s building, but it is still a nice new furnished gathering place.


As I told conference was about children’s and young adult’s literature, so participants were presented different books for these target groups. Of course presentations were only in Czech or Slovak and we tried to catch something from that, but due to presentation slides it was better for us, because at least we could read and got more information, and it was much more interesting when they showed some pictures from books.
Except the time spent in conference, we also took some time to enjoy the city. We did nice walk among the city centre, and of course we couldn’t miss the chance one more time to enjoy our favourite Czech beer and food.


Více informací o projektech Evropské dobrovolné služby najdete na webu programu Erasmus+ (http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-mladez/evropska-dobrovolna-sluzba/), pod který tyto projekty spadají.

Text: Shushanik Zargaryan
Úvod a překlad: Zuzana Pařízková
Foto: Shushanik Zargaryan a Elvira Abellán

Žádné komentáře: